Cursist van de maand - Annie Verdijk-Duquesnoy  

De oudste cursiste van De Handwijzer

 

Binnen de docentengroep van creativiteitscentrum De Handwijzer leefde al langer het idee om eens wat meer aandacht te schenken aan de belangrijkste groep binnen de stichting, namelijk "DE CURSISTEN".

 

Sinds de oprichting van De Handwijzer, inmiddels al weer bijna 25 jaar geleden, is men direct gestart met het geven van diverse cursussen.

In het begin gebeurde dat in bescheiden vorm, maar na verloop van tijd is dat uitgegroeid tot een creativiteitcentrum wat steeds meer mensen weet te bereiken.

Er worden cursussen in tekenen, schilderen, keramiek, beeldhouwen en bloemschikken gegeven.

Voor het nieuwe seizoen wordt er bij voldoende animo een cursus "Tildapoppen maken" aan toegevoegd.

 

Doordat we ons als stichting altijd dienstbaar hebben opgesteld en de meeste van onze cursisten bescheiden van aard zijn, hebben we wat we doen, wat we maken en wie we zijn, nooit goed naar buiten gebracht.

We organiseren wel ieder jaar een Koninginnedagtentoonstelling voor onze cursisten.

Maar echt naar buiten treden en reclame maken van wat we maken, doen we eigenlijk niet.

Vandaar dat nu het idee is geboren om regelmatig in een rubriek "Cursist van de maand" een cursist in het zonnetje te zetten.

 

Het leek ons wel leuk om te beginnen met de oudste cursist die er binnen De Handwijzer rondloopt.

Zij blijkt ook degenen te zijn die het langste staat ingeschreven met het laagste cursistennummer van al onze cursisten.

Annie Verdijk-Duquesnoy uit Waalwijk is met haar 82 jaar de oudste cursiste.

Ze geniet al jaren van haar pensioen en is weduwe.

Annie heeft zich vanaf de oprichting als cursiste aangemeld bij de cursus schilderen.

Ze kwam in contact met De Handwijzer omdat er destijds een brief werd rondgestuurd waarin men kenbaar maakte, schildercursussen te gaan geven.

Ze beschikte destijds over veel vrije tijd en zocht iets dat haar ontspanning kon brengen Een voordeel was dat haar buurvrouw ook graag mee wilde, waardoor de stap om zich aan te melden, snel was genomen.

Ze vervolgt haar verhaal er nooit spijt van gehad te hebben dat ze deze stap genomen heeft.

Het was wel allemaal nieuw voor Annie, want zo vertelt ze, tot dan toe had ze nog nooit een kwast vastgehad.!

Inmiddels heeft ze in de loop der jaren al van diverse docenten les mogen hebben.

De laatste jaren is het Natasja. die haar schildersles geeft.

Ze vindt dat Natasja haar goed helpt om al haar talenten te ontplooien.

Annie vindt het wel belangrijk dat ze vrij is om die onderwerpen te schilderen die zij leuk vindt.

Iets in opdracht schilderen vindt ze minder leuk.

Het liefst laat ze maar gewoon gebeuren wat er op het doek verschijnt.

Volgens haar kan haar werk worden ingedeeld onder de noemers "realistisch en abstract".

Annie zegt over zichzelf dat ze beschikt over veel geduld.

Wat haar vooral aantrekt in het schilderen is de rust en de 100% ontspanning die dat bij haar teweeg kan brengen.

De reden dat ze al zoveel jaren cursiste is bij De Handwijzer komt door de leuke en goede sfeer die er binnen haar eigen schildersgroep heerst.

Ook met de andere groepen binnen het centrum is er een goed contact.

Tevens is het fijn dat De Handwijzer tegenwoordig beschikt over een eigen onderkomen (het Henricusgebouw)

Wat haar betreft mogen de ruimten wat meer in ateliersfeer gebracht worden.

Ze vindt nu alles een beetje netjes.

Annie zou iedereen aanraden die creatief bezig wil zijn, zich op te geven als cursist.

Ze is er zeker van dat alle talenten die je hebt , door de docenten voor 100% worden ontwikkeld.

Veel van haar doeken hangen inmiddels bij familie en vrienden, maar er hangt ook werk van haar in diverse openbare ontmoetingsruimten.