Nieuwsbrief - november 2011  

Geachte Cursisten

Samen met jullie, wil het bestuur even stilstaan bij de stand van zaken rond ons creativiteitscentrum.
Vanaf september zijn we actief in een nieuw gebouw, wat van iedereen de nodige aanpassingen zal hebben gevraagd.
Als dadelijk de nog resterende "ongemakken" zijn weggewerkt, hopen we voor langere tijd een mooie locatie te hebben.

Al jaren echter, kampt ons bestuur met een onder bezetting.
Op dit moment zijn we met 5 vrijwilligers om alle werkzaamheden te doen die nodig zijn om de handwijzer goed te laten functioneren.

Ook heeft Ine Put aangegeven haar functie over te willen dragen aan een opvolger. Ine is bijna 20 jaar actief bij De Handwijzer en vindt het tijd voor verjonging en frisse ideeën.

We zijn daarom op zoek naar enkele personen, die als vrijwilliger actief willen zijn binnen De Handwijzer.
Dit kan een administratieve functie zijn, zoals cursuscoördinator of een ondersteunende functie om Wim te helpen in en rond het gebouw van de Handwijzer.

Wie van onze cursisten wil zelf, of kent iemand die als vrijwilliger actief wil zijn binnen onze club. Natuurlijk zullen de andere bestuursleden zorgen voor voldoende steun, zodat het voor iedereen een leuke hobby blijft.

Heeft u interesse, meld u dan bij Ine of een van de andere bestuursleden.

Het Bestuur.