Nieuwsbrief - juni 2012  

Het nieuwe bestuur van Creativiteitscentrum De Handwijzer is ervan overtuigd dat er nog veel verbeterd kan worden t.o.v. de communicatie en nieuwsvoorziening naar de cursisten toe. Vandaar dat wij het plan hebben opgevat om regelmatig door middel van een Nieuwsbrief wetenswaardigheden en noviteiten naar buiten te brengen.
Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief een aantal malen per jaar (in ieder geval aan het begin en aan het eind van het cursusseizoen) via onze website wordt uitgebracht.

Wijziging en aanvulling bestuur

Zoals jullie al wel gemerkt zullen hebben zijn we erin geslaagd om ons bestuur voltallig te maken.
Door het vertrek van Ine Put moesten we eerst uitkijken naar een nieuwe cursuscoördinator. Deze hebben we gevonden in de persoon van Ad Wensink. Hem zal nog een zware taak wachten om Ine te kunnen vervangen.
Daarnaast mag Creativiteitscentrum De Handwijzer zich gelukkig prijzen met het vinden van Kees van Kaam als nieuwe voorzitter.
Het bestuur denkt in hem een geschikte vervanger van Wim Mouw te hebben gevonden.
Wij wensen beide heren veel wijsheid, geduld maar vooral geluk in hun bestuursloopbaan en hopen op een prettige samenwerking met elkaar.

Juiste adressen en e-mail gegevens van de cursisten voor de cursuscoördinator.

Om de eerder genoemde communicatie en nieuwsvoorziening zo goed mogelijk te laten verlopen, dient onze cursuscoördinator in het bezit te zijn van de juiste informatie. Hiervoor heeft hij jullie juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig.
Via onze website kun je alle informatie invullen en versturen.

Machtiging cursus seizoen 2012-2013

Het zou fijn zijn om onze nieuwe cursuscoördinator in een gespreid bedje te laten plaatsnemen door alle machtigingen en bovengenoemde adres- en e-mailgegevens tijdig (vóór eind augustus 2012) ingestuurd te hebben naar de penningmeester Els den Boer, Vondellaan 17, 4942 DB, Raamsdonksveer.
Vul de juiste tenaamstelling in van uw bankrekening.

Nieuwe cursussen

Nieuwe bezems vegen schoner, luidt het spreekwoord. Zo ook met de start van het nieuwe bestuur. De nieuwe cursuscoördinator is bezig met het opzetten van een aantal nieuwe cursussen. We hebben het dan over Kleding maken, Tuindecoratie en Keramiek.
Voor al deze cursussen hebben we een docent aangezocht. Tot op dit moment hebben we alleen voor de cursus keramiek en tuindecoratie voldoende aanmeldingen om deze op te starten. Ad Wensink is bezig om te kijken hoe hij de 14 kandidaat-cursisten voor Keramiek in twee groepen kan delen (maximaal 8 per cursus).
De cursus Keramiek gaat gegeven worden op woensdagavond en vrijdagmorgen, en de cursus Bloemschikken/Tuindecoraties op woensdagavond.
Aanmelden kan nog, maar wacht niet te lang; ze zitten bijna vol.

Huishoudelijk reglement

Het is het bestuur opgevallen dat de cursisten zich het afgelopen 1e cursusjaar in het Henricusgebouw zo gemakkelijk hebben aangepast.
Voor de meesten voelt de nieuwe omgeving ook als een nieuwe jas die perfect aansluit. Maar nieuwe situaties brengen ook weer andere gewoontes en aanpassingen met zich mee. In sommige gevallen gaan deze aanpassingen vanzelf en zonder problemen. In andere gevallen loopt het dan toch niet zoals men het zich had voorgesteld.
Er wordt een huishoudelijk reglement opgemaakt, dat u aan het begin van de cursussen wordt aangeboden.

Verhuur Henricusgebouw

Doordat we nu de beschikking hebben over een eigen onderkomen waar we op elk door ons gewenst moment gebruik van kunnen maken bestaat er nu ook de mogelijkheid tot verhuur van dit onderkomen.
Het is voor iedereen (zowel docenten als cursisten) mogelijk om het Henricusgebouw geheel of gedeeltelijk te huren.
De enige voorwaarden zijn dat de activiteit waarvoor het gebouw gehuurd wordt niet botst met de belangen van Creativiteitscentrum De Handwijzer en de commerciële belangen van de plaatselijke horeca.
Verdere informatie zal binnenkort op onze site worden geplaatst.

Mogelijkheid tot tonen eigen werk bij Jazzy Dongemond

Jazzy Dongemond is een stichting die 6x per jaar in een van de zalen van de Witte Leeuw in Raamsdonksveer een Jazzmiddag organiseert.
In samenwerking met Creativiteitscentrum De Handwijzer is het die middagen mogelijk eigen werk ten toon te stellen.

Website creativiteitscentrum De Handwijzer

We proberen onze website zo actueel mogelijk te houden. Neem eens de moeite naar foto's van de activiteiten van onze cursisten te kijken.