Nieuwsbrief - augustus 2012  

De vakantie loopt weer ten einde en de scholen gaan weer beginnen.
Iedereen zit vol hernieuwde energie. De eerste week van het nieuwe cursusjaar nadert weer met rassen schreden.
Als alles gaat zoals we gepland hebben gaan we in september weer op volle toeren draaien.

Aanpassing website

De website is aangepast. Er is een vernieuwd aanmeldingsformulier opgesteld door onze websitebeheerster.
Vanaf nu kan iedereen zich aanmelden met dit vernieuwde aanmeldingsformulier.
Om alles nog makkelijker en duidelijker te maken is het machtigingsformulier voor het innen van de cursusgelden hier direct aan gekoppeld.
Hierdoor verkrijgen we straks in een keer alle benodigde gegevens bij elkaar. Dit scheelt ons maar ook jullie een hoop tijd en ergernis.

Nieuwe cursus keramiek

We hebben jullie al eerder laten weten dat we bezig zijn met het opstarten van een aantal nieuwe cursussen.
We mogen ons verheugen jullie te kunnen vertellen dat de cursus keramiek definitief doorgaat.
Wij wensen alle nieuwe cursisten en docente Truus een inspiratie en succesvol eerste cursusjaar toe en zijn nieuwsgierig wat de toekomst ons nog brengt op het gebied van keramiekbewerking.

Cursus kleding maken en kalligraferen

Voor de cursus kleding maken en kalligraferen hebben we helaas nog geen aanmeldingen mogen ontvangen.
We zullen wel reclame blijven maken voor deze cursussen. Hierdoor hopen we dat in de toekomst wel interesse zal ontstaan, zodat we deze alsnog kunnen starten, op een nader te bepalen tijdstip.

Lucht- en stofafzuiging beeldhouwlokaal

Zoals jullie in een vorige nieuwsbrief al hebben kunnen vernemen hebben wij het probleem van de lucht- en stofafzuiging in het beeldhouwlokaal drastisch aangepakt en verbetert.
In september gaan we lucht-/stofmetingen uitvoeren in het lokaal voor beeldhouwen met als doel de stofoverlast tot een acceptabel niveau terug te brengen.
We gaan ervan uit dat de aangebrachte veranderingen in de afzuigconstructie hun werking naar wens zullen verrichten.

Deelname aan exposities

Het blijkt dat er steeds meer cursisten en docenten op eigen initiatief aan exposities deelnemen of zelfs expositie zelf organiseren. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling waaraan wij graag mee willen werken.
De bedoeling is dat we in de toekomst bekend gaan maken waar eventueel onze docenten en cursisten kunnen deelnemen aan exposities of andere soorten activiteiten.
Ook willen wij de mogelijkheid openen om via deze nieuwsbrief bepaalde activiteiten te melden die cursisten en docenten zelf ontplooien. Via deze nieuwsbrief wordt dit dan automatisch op onze site geplaatst waardoor iedereen er kennis van kan nemen.

Open dag nieuw seizoen 2012 de Handwijzer

Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 8 september 2012. Vanaf 10-11 uur heten we dan alle nieuwe cursisten van harte welkom in ons Henricusgebouw.
Zoals elk jaar het geval is zijn dan alle docenten van creativiteitscentrum De Handwijzer aanwezig om kennis mee kunnen maken.
Na 11.00 uur zijn tot 13.00 uur ook belangstellenden van harte welkom om het Henricusgebouw te bewonderen of om vragen over ons creativiteitscentrum beantwoord te krijgen.