Nieuwsbrief - oktober 2012  

De perikelen voor de opstart van het nieuwe seizoen zijn weer achter de rug en docenten en cursisten zijn druk en geïnspireerd aan hun nieuwe opdrachten c.q. werkstukken begonnen.

Geheel vernieuwde website

We zijn al weer even bezig om onze website www.dehandwijzer.nl te optimaliseren.
Deze nieuwe opzet geeft een helder en duidelijk overzicht over alles wat creativiteitscentrum De Handwijzer te bieden heeft.
Naar de mening van het bestuur zijn we daar nu ook aardig in geslaagd.
Wij hopen dat de gebruikers die zelfde mening zijn toegedaan.
-Zo hebben we o.a. de lay-out gewijzigd (lettergrootte en tint aangepast of voorzien van een digitale contactformulier
-Tevens hebben we de zoekopties "Docentenwerk", "Huishoudelijk reglement" en "Nieuwsbrieven" aan het menu toegevoegd.
-Alle overige zoekopties hebben we opnieuw geordend en/of waar nodig aangepast.
-Daarnaast is de locatie van het Henricusgebouw veel beter weergegeven, zodat iedereen ons nu goed zou moeten kunnen vinden. Voorheen was het voor een buitenstaanders een puzzel om via het opgegeven adres en de aangegeven routekaart ons te vinden.

Huishoudelijk Reglement

Zoals jullie allemaal (behoren) te weten is er een nieuw huishoudelijk reglement.
Het nieuwe reglement staat op de site en is opgehangen in de verschillende leslokalen.
Wij verzoeken alle gebruikers van het Henricusgebouw vriendelijk om dit reglement ook na te leven.
Ook het schoonmaken na de les, van de spoelbak voor de kwasten, hoort hierbij!

Cursus keramiek

Deze pas opgestarte cursus loopt, zoals verwacht, erg goed.
Iedereen is zeer enthousiast over de eerste cursusresultaten.
De te gebruiken keramiekoven is uitgetest en voldoet prima aan de verwachtingen.
Hij geeft bij gebruik geen onnodige temperatuur- en stankoverlast.

Afzuiging beeldhouwlokaal

Er zijn wat experimenten uitgeprobeerd om tot een goede stofafzuigingsoplossing te komen zodat we de stofoverlast tot een minimum kunnen beperken.
De afzuiginstallatie is aan de hand van de uitslagen van deze resultaten hierop aangepast.
Om een nog beter beeld te krijgen zouden we graag nog wat stofmetingen willen uitvoeren tijdens de werkzaamheden.
We kunnen hiervoor echter niet aan de gewenste apparatuur komen.
We weten echter allemaal dat het lokaal niet optimaal geschikt is voor de functie waarvoor het moet dienen, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.
Met de welwillende inzet van ons allen moeten we toch tot een acceptabele werkomgeving kunnen komen.

Cursus kledingmaken en kalligraferen

Voor beide cursussen hebben zich nog steeds geen cursisten gemeld.
Er zijn wel een aantal mensen geweest die nadere informatie hebben gevraagd over de cursus kledingmaken.
We blijven reclame maken voor deze cursussen, waardoor we hopen dat in de toekomst alsnog interesse zal ontstaan. Als er voldoende aanmeldingen zijn kunnen we alsnog tussentijd opstarten.

Opendag

Hier kunnen we met tevredenheid op terugkijken. De nieuwe cursisten lieten zich graag informeren door de aanwezige docenten en hierdoor hebben zich toch nog een aantal personen aangemeld.
Door een extra wervingsactie voor de jeugd te houden hebben we ook hier nog wat vers bloed bij gekregen. Toch kunnen we bij de jeugd nog wel wat jongens en meisjes plaatsen.
Zegt het voort!!!

Kerstboomversiering

Er is verleden jaar enthousiast gereageerd om spullen ter beschikking te stellen voor het optuigen van een kerstboom ter versiering van het Henricusgebouw tijdens de decembermaand. Het uitgangspunt van die oproep was toen, waarschijnlijk door de haast, niet helemaal goed begrepen.
De bedoeling van de oproep was dat de cursisten zelf allerlei versierselen en kunststukjes zouden gaan maken die dan in de kerstboom zouden kunnen worden gehangen. Misschien kan een nieuwe oproep nu wel voor het beoogde effect zorgen!

Deelname aan exposities

Er bestaat een mogelijkheid om via de huisartsenpost in Geertruidenberg werk te exposeren van cursisten en docenten van De Handwijzer.
Dit gebeurt op voorinschrijving. Als je hier meer over wilt weten of aan deel wilt nemen neem dan contact op met onze cursuscoördinator Ad Wensink. Hij weet je er alles over te vertellen.