Nieuwsbrief - januari 2013  

Het bestuur wenst u allen een gezond, gelukkig en inspiratievol 2013 toe!

Website

We zijn inmiddels zo ver dat we onze website hebben geoptimaliseerd.
De nieuwe opzet geeft een helder en duidelijk overzicht over alles wat creativiteitscentrum De Handwijzer te bieden heeft.
Nu we over een dergelijk prachtig medium kunnen beschikken moeten we er ook gebruik van maken.
Enkele ideeën voor docenten en cursisten:
- Maak eens een klassenfoto van de huidige klas en stuur deze op.
- Maak elke week een foto van het gemaakte werkstuk en stuur alle foto's, nadat het kunstwerk af is op.
- Laat weten als er ergens een leuke tentoonstelling of evenement plaats vindt zodat we hier eventueel naar kunnen verwijzen.
- Laat weten als je zelf met een expositie of andere (kunst) activiteitenbezig bent.
- Maak reclame voor onze site en verwijs ernaar als je het over de Handwijzer hebt.
E.e.a. dient te worden opgestuurd naar bert@dehandwijzer.nl, die voor verdere actie zorgt.

Een idee dat inmiddels al loopt en waar de eerste contacten met de docent al zijn gelegd, is het onderwerp "cursist van de maand".
Het is de bedoeling om regelmatig een cursist onder de loep te nemen die wat meer vertelt over zichzelf, zijn werk enz.. Dit interview wordt dan op onze site en in de Langstraat geplaatst (met foto's).
Uitgangspunten voor wie men kiest kunnen b.v. zijn: De oudste cursist, de jongste cursist, de laatste bijgekomen cursist, de cursist met het meeste talent, de cursist met het minste talent enz..
Om het interview wat gemakkelijker en gelijksoortig te laten verlopen, zal er een vragenlijst voor worden samengesteld. Dit lijstje zal t.z.t. aan de docent worden afgegeven.

Huishoudelijk Reglement

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat parkeren voor het Henricusgebouw officieel niet is toegestaan en dat u een proces verbaal riskeert.

Cursus keramiek

Deze nieuwe cursus mag al wel een groot succes genoemd worden. De nieuwe oven werkt naar behoren en we zijn op zoek naar een Raku-oven,om de cursisten nog meer van dienst te zijn. Inmiddels heeft er ook al een krantenverslag in de Langstraat gestaan en zijn de eerste resultaten ook op onze site terug te vinden.

Afzuiging beeldhouwlokaal

De afzuiging werkt naar behoren, maar is niet optimaal. Wij tobben niet alleen met dit probleem. Ook bij veel andere, soortgelijke organisaties treft men dit probleem aan. Het bestuur verzoekt dan ook aan alle betrokkenen, om zijn/haar licht op te blijven steken naar hoe anderen met dit probleem omgaan. Uit de docentenvergadering is naar voren gekomen, dat het wel op prijs zou worden gesteld, dat men kan beschikken over een professionele stofzuiger omdat een normale stofzuiger snel problemen geeft tijdens het opruimen van het leslokaal.
Ook hier zal het bestuur naar een passende oplossing blijven zoeken.

Cursus kledingmaken en kalligraferen

Voor beide cursussen hebben zich nog steeds geen cursisten gemeld Er zijn wel een aantal mensen geweest die nadere informatie hebben gevraagd over de cursus kleding maken. We blijven reclame maken voor deze cursussen, waardoor we hopen dat in de toekomst alsnog interesse zal ontstaan. Als er voldoende aanmeldingen zijn kunnen we alsnog tussentijd opstarten.
Zegt het voort!!!!

Kerstboomversiering

Ook dit jaar zijn we weer in staat geweest om een mooie kerstboom op te tuigen. Complimenten aan degenen die hier aan mee hebben gewerkt.

Expositie huisartsenpost Geertruidenberg

Inmiddels is de expositie bij de huisartsenpost in Geertruidenberg opgestart en zijn de eerste werken in de wachtruimten en de gangen naar de spreekkamers te bewonderen.
Alle cursisten en docenten van de Handwijzer kunnen hier nog steeds gebruik van maken. De tentoonstelling wordt namelijk 4 maandelijks ververst. Dit gebeurt op voorinschrijving. Als je hier meer over wilt weten of aan deel wilt nemen neem dan contact op met onze cursuscoördinator Ad Wensink. Hij kan je er alles over vertellen.

Expositie Geertruidenberg

Er bestaat de mogelijkheid om eind 2013 een expositie in te richten in Geertruidenberg.
Voor deze expositie kunnen zowel docenten, als cursisten inschrijven. Binnenkort komen we met meer informatie over deze mogelijkheid.
Daarnaast is mevr. Zoel Atten bezig met het verzamelen van kunstwerken van plaatselijke hobbyisten en kunstenaars, voor een tentoonstelling over Geertruidenberg.
De te gebruiken kunstwerken moeten wel te maken hebben met onderwerpen uit de gemeente Geertruidenberg.

Cadeau van de Handwijzer aan de gemeente

Op de docentenvergadering is het idee geboren om n.a.v. het 800 jarig bestaan van de gemeente een kunstwerk te laten maken door cursisten van De Handwijzer en dit op Koninginnedag aan te bieden aan de vertegenwoordiger van de gemeente die de tentoonstelling komt openen (het liefste natuurlijk de burgemeester zelf).
Gedacht wordt aan verschillende werkstukken van cursisten, die dan in een groot kunststuk worden verwerkt.
Adrie Kersten en Audrey Waldron hebben zich opgegeven om hier verder vorm aan te geven.