Nieuwsbrief - oktober 2013  

Website

I.v.m. ernstige ziekte van Henny Franken , die onze website onderhoudt, kan het voorkomen dat sommige berichten en wijzigingen op de website wat vertraging oplopen bij het plaatsen hiervan.
Wij wensen Henny en haar man heel veel sterkte toe!

Cursist van de maand

Met een nieuwe cursist van de maand wordt binnenkort weer contact opgenomen.
Weet u een goede kandidaat of bent u er zelf een neem dan contact op met Bert Bodelier.

Cursus keramiek

Er is inmiddels een Raku-oven aangeschaft en deze werkt naar behoren. Door ruimtegebrek in het beeldhouwlokaal is besloten om het bordes als cursuslokaal te gaan gebruiken. Hiervoor zijn ook nieuwe kasten aangeschaft. De eerste lessen zijn al geweest en iedereen is zeer tevreden over het nieuwe lokaal.

Nieuwe cursussen

Voor de cursussen kledingmaken, tildapoppen en etsen worden nog steeds cursisten gezocht omdat er te weinig inschrijvingen zijn om een cursus op te starten. Er wordt weer een nieuwe oproep geplaatst in de Langstraat. Intussen zijn we ook bezig met een nieuwe cursus glas-in-lood te organiseren. Hierover is reeds een oproep geplaatst in de Langstraat. De plannen om een nieuwe cursus verhalen en gedichten schrijven op te starten is mislukt. Er waren maar 3 nieuwsgierigen. De docente Tamara Geraeds heeft besloten om even geen energie hierin te stoppen. Jammer, maar toch bedanken wij haar voor de gedane moeite.

Kerstboomversiering

Wie wil in december de kerstboom mee helpen optuigen?
Opgeven bij Els de Boer.

Expositie huisartsenpost Geertruidenberg

De expositie bij de huisartsenpost in Geertruidenberg blijkt een groot succes. Alle cursisten en docenten van de Handwijzer kunnen hier nog steeds gebruik van maken. De tentoonstelling wordt in november weer "ververst". Als je hier meer over wilt weten of aan deel wilt nemen, neem dan contact op met onze cursuscoördinator Ad Wensink. Hij kan je er alles over vertellen.

Expositie 800 jaar Geertruidenberg met als thema: Kijk op Geertruidenberg

Zoals reeds eerder kenbaar gemaakt is, zullen docenten en cursisten vanaf begin november tot half december een aantal schilderijen tentoonstellen in de Schattenlijn te Geertruidenberg. De expositie zal worden geopend op zondag 3 november om 14.00 uur in de Schattenlijn. U bent allen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Als u nog interesse heeft om ook te exposeren kunt u zich opgeven bij Natasja van der Wal, tel.0162519033. Natasja en Thea Cesar verzorgen deze expositie en zullen een selectie maken uit de aangeboden schilderijen.

25 jarig jubileum!!!

Volgend jaar bestaat Creativiteitscentrum De Handwijzer alweer 25 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom willen wij jullie verzoeken de datum 18/19 april 2014 alvast te reserveren.
Nadere gegevens volgen te zijner tijd.

Oproep Secretaris:

Betty van den Brule die ons altijd heeft bijgestaan met het verzorgen van alle administratieve werkzaamheden heeft jammer genoeg aangegeven dat zij i.v.m. langdurige ziekte haar bestuursfunctie wil neerleggen. Vandaar een oproep aan mensen die ons graag willen helpen om deze functie weer in te vullen. Hopelijk is er een dame of heer die ons bestuur wil komen versterken.
Indien u er iets voor voelt of wat meer inlichtingen wenst betreffende de aard van de werkzaamheden verzoek ik u contact op te nemen met Kees van Kaam. Tel: 0162515274.
Wij wensen Betty een heel voorspoedig herstel toe.