Nieuwsbrief - januari 2014  

Allereerst allen een heel gezond, gelukkig en creatief 2014 toegewenst!!

Cursist van de maand

Met een nieuwe cursist van de maand wordt binnenkort weer contact opgenomen.
Weet u een goede kandidaat of bent u er zelf een neem dan contact op met Bert Bodelier.

Nieuwe cursussen

Door te weinig belangstelling heeft het bestuur besloten de cursussen tildapoppen maken en etsen uit het programma te schrappen.
Voor de cursus kleding maken hebben zich inmiddels 4 kandidaten gemeld. Dit is echter altijd nog te weinig (minimaal 7) om een nieuwe cursus op te kunnen starten.
De cursus glas-in-lood is inmiddels deze maand opgestart. Hopelijk wordt het een daverend succes! Momenteel zit de cursus vol, maar voor de cursus in september kunnen zich weer mensen aanmelden.
Hierdoor is ook het rooster van het cursusjaar 2013-2014 aangepast op de site.

Doorlopende machtiging op website

Omdat er per 1 februari 2014 nieuwe Europese banknormen gaan gelden zijn wij verplicht om andere machtigingsformulieren te gebruiken.
Op onze website is een nieuwe doorlopende machtiging geplaatst.

Expositie huisartsenpost Geertruidenberg

De expositie bij de huisartsenpost in Geertruidenberg heeft inmiddels haar "wisseling" achter de rug. Alle cursisten en docenten van de Handwijzer kunnen hier nog steeds gebruik van maken. De tentoonstelling wordt in april 2014 weer "ververst".
Als je hier meer over wilt weten of aan deel wilt nemen, neem dan contact op met onze cursuscoördinator Ad Wensink. Hij kan je er alles over vertellen.
Daarnaast is er vanaf 10 januari t/m 6 februari 2014 in "de Bolder" te Waspik werk te zien van onze docent Wim van Vossen. Kijk hier meer informatie.

25 jarig jubileum!!!

Dit jaar bestaat Creativiteitscentrum De Handwijzer alweer 25 jaar.
Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom willen wij jullie verzoeken de datum 19 april 2014 alvast te reserveren.
Nadere gegevens volgen te zijner tijd.

Nieuwe Secretaris:

Onze oproep voor een nieuwe secretaris heeft succes gehad. Sinds afgelopen december heeft Joyce Heijdeman, die ook actief cursist is op de maandagavondgroep bij Audrey, zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen. Het bestuur wenst haar veel succes.
Daarnaast wordt Betty van den Brule natuurlijk bedankt voor al die jaren dat ze zich heeft ingezet voor De Handwijzer en wensen we haar veel sterkte met haar gezondheid.

Nooduitgang vrijlaten

Vanwege brandweervoorschriften is het uitdrukkelijk verboden om meubilair of andere attributen (schildersezels) voor de nooduitgang te plaatsen.
Ook het roken (met elektrische sigaretten) is verboden.

Plaatsvervangend Websitebeheerder

Het bestuur van creativiteitscentrum De Handwijzer is op zoek naar iemand die kennis en ervaring heeft met de programmeertalen html en php en die op momenten dat dat wenselijk is de taken van onze webmaster (tijdelijk) kan waarnemen.
Bent u dit of kent u iemand die dit zou kunnen en willen doen neem dan contact op met het bestuur.