Nieuwsbrief - juni 2014  

Cursist van de maand

In augustus wordt weer contact opgenomen met een nieuwe cursist van de maand.
Weet u een goede kandidaat of bent u er zelf een neem dan contact op met Bert Bodelier.

Nieuwe cursussen

Verleden jaar is de cursus "glas-in-lood" voor het eerst opgestart. Dit bleek zo'n overweldigend succes dat het de bedoeling is om het seizoen 2014-2015 met een aparte cursus "beginners" en aparte cursus "gevorderden" op te starten. In augustus volgt hier meer informatie over.

Cursusgelden

De kosten voor het volgen van een cursus worden voor het komende seizoen verhoogd.
Tekenen en Schilderen wordt € 182.50
Bloemschikken wordt € 61.75
Jeugd tot 14 jaar wordt € 61.75
Jeugd 14 jaar en ouder wordt € 77.50.
Van de andere cursussen blijven de kosten gelijk.

Diverse workshops tekenen

Vanwege het succes van het afgelopen seizoen is het de bedoeling dat er verschillende workshops worden georganiseerd in het nieuwe seizoen 2014-2015. Hier krijg je in de loop van het jaar nog informatie over. Wil je al meer weten kijk dan hier.

Expositie huisartsenpost Geertruidenberg

De expositie bij de huisartsenpost in Geertruidenberg heeft inmiddels haar "wisseling" achter de rug. Op dit moment hangen er geen kunstwerken van De Handwijzer omdat men een andere gebruiker ook de kans wil geven om te exposeren.
In de toekomst zullen wij zeker weer gebruik mogen maken van deze bijzondere mogelijkheid. Er zal tijdig melding van worden gemaakt.

Gratis Wifi

Sinds kort is het mogelijk om in het Henricusgebouw gratis gebruik te maken van Wifi.

Veerse Dag 2014

Op zaterdag 13 september 2014 wordt voor de 32e keer de Veerse Dag georganiseerd.
Na enige jaren uitgeweken te zijn naar het "Rondje Den Berg" heeft het bestuur gemeend om dit jaar weer eens ons gezicht te laten zien bij deze geweldige manifestatie welke ieder jaar druk bezocht wordt. We mogen hiervoor gebruik maken van de garage van Wim Zijlmans aan de Wilhelminalaan in Raamsdonksveer.
Het is de bedoeling dat we daar naast wat schilderijen en tekeningen ook wat demonstraties en/of workshops gaan houden. Hiervoor zouden we de medewerking willen vragen van onze docenten, maar ook cursisten zijn natuurlijk van harte welkom.
Heb je ideeën en/of initiatieven die deze dag tot een succes voor ons creativiteitscentrum kunnen maken, laat dit dan weten aan de coördinator van deze dag, Bert Bodelier 06-52416853 of per e-mail.