Nieuwsbrief - september 2014  

Cursist van de maand

In de loop van oktober wordt er weer contact opgenomen met een nieuwe cursist van de maand.
Weet u een goede kandidaat of bent u er zelf een neem dan contact op met Bert Bodelier.

Cursusgelden

Zoals in onze nieuwsbrief van juni zijn wij helaas genoodzaakt geweest met ingang van 1 september 2014 het lesgeld voor de volgende cursussen met 2,5% te verhogen:
  • Schilderen en tekenen: € 178,00 wordt € 182,50
  • Bloemschikken: € 60,25 wordt € 61,75
  • Jeugd tot 14 jaar: € 70,00 wordt € 72,00
  • Jeugd vanaf 14 jaar € 75,00 wordt € 77,50
Het lesgeld voor keramiek en beeldhouwen blijft € 200,00
Het lesgeld voor glas in lood , 20 lessen blijft € 143,00
Het cursusgeld voor cursussen boven € 100,00 wordt -zoals gebruikelijk- in 2 delen geïnd:
- het eerste deel bij aanvang van de cursus in september
- het tweede deel in januari.

Beëindiging lidmaatschap:

Vorig jaar heeft u op verzoek van onze boekhouding in verband met invoering van de Europese richtlijnen van banken een doorlopende machtiging getekend, waardoor het cursusgeld automatisch van uw rekening wordt afgeschreven.
Het blijkt dat nog niet bij iedereen bekend is dat hierdoor uw lidmaatschap van De Handwijzer automatisch doorloopt tot wederopzegging.
Indien u onverhoopt uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dient u zich schriftelijk af te melden voor 1 september of 1 januari.

Diverse workshops tekenen

Vanwege het succes van het afgelopen seizoen is het de bedoeling dat er diverse workshops worden georganiseerd in het nieuwe seizoen 2014-2015. Hier krijg je in de loop van het jaar nog informatie over. Wil je al meer weten kijk dan hier.

Expositie huisartsenpost Geertruidenberg

Op dit moment kan hier geen mededeling over worden gedaan.

Gratis Wifi

Sinds kort is het mogelijk om in het Henricusgebouw gratis gebruik te maken van Wifi.