Nieuwsbrief - april 2015  

Cursist van de maand

Voor de maand april 2015 hebben wij Toos Kanters gevraagd als Cursist van de Maand. Haar interview is terug te lezen hier op onze website.

Koningsdagtentoonstelling

Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar als afsluiting van het seizoen de Koningsdag tentoonstelling georganiseerd. De opening zal worden verricht op maandag 27 april om 10.00 uur door wethouder Jan van Lith. De kunstwerken zijn tot 16.00 uur te bezichtigen.
Afgesproken is dat er voor Tekenen maximaal 2 werkstukken mogen worden ingeleverd. Voor de overige cursussen geldt maximaal 1 werkstuk per cursist.
De kunstwerken kunnen vrijdag 24 april 2015 tussen 18.30 en 20.00 uur worden ingeleverd en dienen op maandag 27 april na 16.00 uur te worden opgehaald. Er is helaas geen mogelijkheid om werkstukken na die datum op te slaan in het Henricusgebouw.
Verder is er besloten af te zien van stemming op het "mooiste" kunstwerk. Voor de jeugd wordt er wel voor iedereen een prijsje beschikbaar gesteld.

Rabobank Clubkas Campagne

Leden van de Rabobank Amerstreek kunnen van dinsdag 2 t/m donderdag 14 april 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Stem op De Handwijzer en u steunt onze jeugdlessen. (zie hier) Bij voorbaat dank!!!

Penningmeesterschap

Onze huidige penningmeester Els den Boer heeft te kennen gegeven, na 25 jaar heel goed op onze centjes te hebben gepast, eind van dit seizoen te willen stoppen. Wij danken Els hartelijk voor haar inzet en zullen later dit jaar op gepaste wijze afscheid van haar nemen.
Inmiddels heeft het bestuur Marien de Ridder bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen. Wij wensen hem alle wijsheid en succes toe om deze belangrijke taak goed uit te gaan voeren.

Nieuwe docent beeldhouwen

Cees Arnold, docent beeldhouwen in de cursusgroep van donderdagavond, heeft ons ook medegedeeld te willen stoppen. Jammer genoeg is dit om gezondheidsredenen. Wij danken Cees hartelijk voor zijn gedreven inzet en wensen hem voor de toekomst het allerbeste toe.
Ook hierop heeft het bestuur snel actie ondernomen door Peter van Goethem als nieuwe docent beeldhouwen aan te nemen. Peter is reeds bekend bij De Handwijzer en heeft er veel zin in om in het nieuwe seizoen te starten. Wij wensen Peter ook veel succes!

Tentoonstellingen en exposities

  • De schildersgroep Pittori, waar onze schilderdocent Wim van Vossen deel van uit maakt, doet mee aan een expositie. Deze wordt gehouden wordt in het atelier van Pittori in "Het Speelhuis in Waspik. De expositie wordt samen met de Braderie in Waspik gehouden op tweede Paasdag 6 april 2015 en de toegang is gratis.
    Atelier "Het Speelhuis" ligt schuin tegenover de grote kerk in Waspik (naast de Aldi).
  • Van onze docent Adrie Kersten (tekenen en schilderen voor de jeugd) verschijnt in het april/mei nummer van het blad "Atelier" een uitgebreid interview met recent werk,
  • De jeugdgroep van Adrie Kersten doet mee aan een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Deze tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Sinti (roma-zigeuners). Tijdens deze tentoonstelling, die op 5 mei 2015 zal plaatsvinden in Tilburg, wordt een 6-tal verhalen verteld van belevenissen van kinderen tijdens deze oorlog. Onze jeugdgroep heeft hier een verhaal uit gekozen en is momenteel bezig dit in een kunstwerk uit te beelden. Dit kunstwerk zal op 5 mei worden tentoongesteld. Voor meer informatie kunt u mailen naar Adrie Kersten of Ayla.

Workshops tekenen

Aan het einde van dit seizoen staan er 2 workshops portret- en modeltekenen op het programma.
Bij voldoende deelname worden deze gehouden op zaterdag 18 april en zaterdag 9 mei. Wees er snel bij want er kunnen maar 8 cursisten per workshop deelnemen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting De Handwijzer