Nieuwsbrief - september 2015  

Cursist van de maand

In september wordt weer contact opgenomen met een nieuwe Cursist van de Maand.
Weet u een goede kandidaat of bent u er zelf een neem dan contact op met Bert Bodelier.

Nieuwe cursussen

We hebben geprobeerd om in het seizoen 2015-2016 nieuwe cursussen op te starten. Dit is helaas maar deels gelukt omdat er te weinig animo voor was. Indien er over een maand nog niet voldoende aanmeldingen zijn, dan gaan de cursussen definitief niet door. Er start op vrijdagmorgen wel een tweede cursus tekenen.

Nieuwe docent

Wij mogen Peter van Goethem welkom heten als nieuwe docent beeldhouwen. Peter is een oude bekende en heeft al eerder les gegeven bij de Handwijzer. Het bestuur wenst hem veel succes!

Cursusgelden

De kosten voor het volgen van een cursus voor het komende jaar blijven tot nader order als volgt:
  • Tekenen en Schilderen € 188,00
  • Keramiek € 200,00
  • Glas-in-Lood € 143,00
  • Beeldhouwen € 200,00
  • Bloemschikken € 63,50
  • Jeugd tot 14 jaar € 74,00
  • Jeugd 14 jaar en ouder € 80,00.

Diverse workshops tekenen

Ook dit jaar is het de bedoeling dat er een aantal workshops model- en portrettekenen wordt georganiseerd. Hierover volgt in de loop van het cursusjaar nog informatie. Wil je al meer weten, kijk dan hier.

Veersedag 2015

Op zaterdag 12 september 2015 wordt voor de 33e keer de Veerse Dag georganiseerd. Dit jaar maken we gebruik van ons eigen Henricusgebouw. Cursisten en docenten krijgen de gelegenheid hun eigen werk in het Henricusgebouw te exposeren en te verkopen. Daarnaast zullen er ook demonstraties worden gehouden door docenten.
Als je belangstelling hebt om mee te doen, dan kun je je voor vrijdag 4 september opgeven bij Ad Wensink.