Nieuwsbrief - maart 2016  

Koningsdag 2016

Zoals ieder jaar organiseren we op Koningsdag onze jaarlijkse expositie. Deze zal plaatsvinden op woensdag 27 april van 10.00 uur tot 16.00 uur en zal worden geopend door wethouder Bert van den Kieboom.
Iedere cursist krijgt tijdens deze dag de gelegenheid om 1 kunstwerk tentoon te stellen. De kunstwerken kunnen worden ingeleverd op vrijdagavond 22 april tussen 18.30 en 20.00 uur.
Tijdens de tentoonstelling zal een aantal docenten een workshop geven. Zo zal onze docent Bert Bodelier een gratis workshop modeltekenen geven. Omdat hieraan maximaal 10 cursisten kunnen deelnemen, is deelname op voorinschrijving.

Rabobank Clubkas Campagne 2016

De Rabobank organiseert dit jaar voor de 3e keer de Rabobank Clubkas Campagne.
Tijdens deze campagne mogen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op een of meer vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, des te meer geld ontvangt deze vereniging of stichting van Rabobank Amerstreek. Leden van de bank mogen met stemmen € 60.000 verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. De stemperiode is van woensdag 6 april tot en met maandag 18 april 2016.
Leden van Rabobank Amerstreek ontvangen een stemkaart met een persoonlijke stemlink. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde vereniging of stichting mogen uitbrengen.
Wij hebben ons als Stichting De Handwijzer aangemeld en zullen het toe te kennen bedrag gaan gebruiken voor het verbeteren van onze verlichting in de leslokalen.
Wij roepen onze cursisten die een rekening hebben bij de Rabobank Amerstreek op om lid te worden van de bank en te stemmen op De Handwijzer (categorie Hobby).

Cursist van de maand

In maart wordt weer contact opgenomen met een nieuwe Cursist van de Maand.
Weet u een goede kandidaat of bent u er zelf een neem dan contact op met Bert Bodelier.

Inloopochtend

In het begin van dit seizoen zijn wij gestart met de inloopochtenden. Hierbij was het voor onze cursisten mogelijk om op zaterdag gebruik te maken van de faciliteiten van het Henricusgebouw. Helaas is hiervan nagenoeg geen gebruik gemaakt. Bert Bodelier, die dit initiatief had genomen om het Henricusgebouw nog functioneler te maken, heeft helaas na enkele weken de proef moeten stoppen.

Veerse Dag

Helaas heeft het idee van het bestuur om de cursisten tijdens de Veersedag zelf met eigen werk te laten exposeren en te verkopen in het Henricusgebouw (te) weinig aanmeldingen opgeleverd om een mooie expositie te kunnen houden.
Als bestuur vinden we dat De Handwijzer toch vertegenwoordigd moet zijn tijdens de Veerse Dag, al is het alleen maar om onze naam uit te dragen. Als iemand ideeën heeft voor de Veersedag van 2016, dan horen we dat graag van jullie.

Wisselende expositie werk cursisten in Henricusgebouw

De muren in het Henricusgebouw kunnen wel wat opsmuk gebruiken. We zijn een creativiteitscentrum en dat mag ook best getoond worden, zeker omdat het Henricusgebouw ook door externe partijen wordt gehuurd.
Wat is een betere reclame dan onze cursisten hun kunstwerken te laten exposeren in het gebouw. Bedoeling is een expositie van maximaal 12 schilderijen/kunstwerken die na 1 maand gewisseld worden. Wil je een werkstuk exposeren, neem dan contact op met Ad Wensink.