Nieuwsbrief - januari 2017  

Op de eerste plaats wil het bestuur alle cursisten en docenten een heel gelukkig, gezond en creatief 2017 toewensen!

Sjors sportief/creatief

De Handwijzer doet mee aan het project Sjors sportief/creatief. Met dit project wil de overheid op basisscholen stimuleren dat jeugd meer sportief en creatief bezig zijn. Vanaf half januari ontvangen basisschoolleerlingen een boekje met allerlei mogelijkheden kennis te maken met sportieve en creatieve activiteiten, die in onze gemeente worden aangeboden. Wij bieden kinderen kennismakingslessen schilderen/tekenen aan en hopen hiermee nieuwe jeugdleden aan te trekken voor het volgende seizoen.

Rabobank Clubkas Campagne 2017

Ook in 2017 vindt er weer een Rabobank Clubkas Campagne plaats. We roepen bij deze iedereen op (ook familie, vrienden en kennissen) om op Creativiteitscentrum De Handwijzer te stemmen. Het geld zal een nuttige bestemming krijgen. Publiciteit voor deze campagne volgt nog.

Bestuursleden gezocht!

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en wel voor de volgende functies:
  • Bestuurslid met verantwoordelijkheid PR-aangelegenheden
  • Secretaris
  • Penningmeester
Zijn er mensen die het leuk vinden of geschikte kandidaten weten om ons bestuur te versterken, neem dan contact op met onze secretaris Joyce Post-Heijdeman.

Wisselende expositie werk cursisten in Henricusgebouw

Zoals jullie kunnen zien is er reeds gestart met het exposeren van schilderijen van de dinsdagavond groep Schilderen van Audrey Waldron, en tekeningen van de groep van Bert Boedelier. We zijn een creativiteitscentrum en dat mag ook best getoond worden, zeker omdat het Henricusgebouw ook door externe partijen wordt gehuurd. De docenten zullen een overzicht ontvangen waarop vermeld staat welke groep wanneer kan exposeren. Indien je groep dit seizoen nog niet aan de beurt komt, gaan we in september gewoon door met exposeren.

Organisatie van een kunstveiling

We zijn voornemens om medio maart een veiling te organiseren. Tijdens de docentenvergadering zijn er enkele ideeën geopperd, waar we mee verder kunnen. Willen enkele cursisten zich melden om hier hun schouders onder te zetten om mee te helpen met de organisatie? Melden bij Kees van Kaam, tel.nr. 0162 515274.
Jullie worden binnenkort geïnformeerd hoe dit evenement verder ingevuld gaat worden.

Oproep!

Helaas verdwijnen er regelmatig spullen uit het Henricusgebouw, laatst waren dit o.a. 2 föhns.
Maar ook tekenpapier dat niet betaald wordt. Dit mag alleen door docenten worden uitgegeven en bij hen moet ook worden betaald. Graag aandacht hiervoor!