Nieuwsbrief - augustus 2017  

Sjors sportief/creatief

De Handwijzer heeft deelgenomen aan het project Sjors sportief/creatief. Met dit project wil de overheid op basisscholen stimuleren dat jeugd meer sportief en creatief bezig is. Dit is prima gelukt, er hebben 57 kinderen deelgenomen aan onze activiteiten! We hopen nu dat een aantal van deze kinderen zich ook als lid aanmeldt. Helaas loopt het tot op heden het niet storm!

Rabobank Clubkas Campagne 2017

De Rabobank Clubkas Campagne heeft plaatsgevonden. Dankzij de leden hebben we een mooi bedrag van € 266,65 ontvangen van de Rabobank. Leden en Rabobank hartelijk dank hiervoor. We gaan dit geld besteden aan verlichtingselementen.

Docentennieuws

Na het vertrek van onze oudgediende docent Ad van Stokkum, hebben we als nieuwe docent Dianka Blankers bereid gevonden het stokje van Ad over te nemen.
Dianka gaat op maandagavond op haar geheel eigen wijze les geven aan haar cursisten. Wij wensen haar daarbij heel veel succes en plezier. En dit geldt uiteraard ook voor de cursisten.

Natasja van der Wal heeft te kennen gegeven dat ze i.v.m. met andere werkzaamheden geen mogelijkheid ziet om de dinsdagmorgen schildergroep verder te begeleiden. Wel blijft ze de avondcursus begeleiden.
Ursula Entken, reeds langer verbonden aan De Handwijzer, gaat haar vervangen. Ook Ursula en de cursisten wensen we veel plezier en creativiteit toe.

Bestuursleden gezocht!

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en wel voor de volgende functies:
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Voorzitter
Zijn er mensen die het leuk vinden of geschikte kandidaten weten om ons bestuur te versterken, neem dan contact op via de mail met onze secretaris Joyce Post-Heijdeman.

Kunst onder de Hamer

De Handwijzer gaat in het komende voorjaar, in maart of april, wederom proberen een kunstveiling te organiseren, bij voldoende aanmeldingen van werken uit alle disciplines. Alle cursisten krijgen de kans hun mooiste huidige of toekomstige werken onder de hamer van een veilingmeester te laten veilen. De docenten zullen iedereen aan het begin van het nieuwe cursusjaar de gewenste informatie hierover verstrekken.

Volg ons ook op Facebook !

De Handwijzer heeft al enige tijd een facebook pagina waarop de laatste nieuwtjes en gebeurtenissen staan vermeld. Iedereen die ons volgt kan opmerkingen of foto's plaatsen.
Op facebook kunt u ons vinden op creativiteitscentrum de handwijzer of @handwijzer.de.

Wij wensen iedereen weer een prettige nieuwe cursusjaar !