Koninginnedagtentoonstelling 2011  

Koninginnedagtentoonstelling De Handwijzer

De jaarlijks terugkerende Koninginnedagexpositie van cursisten van creativiteitscentrum De Handwijzer kan dit jaar voor de eerste maal gehouden worden op een wel heel bijzondere locatie.
Ondanks het feit dat we altijd heel gastvrij zijn ontvangen in de bibliotheek Theek 5, willen we dit jaar ook weer dicht bij de Koninginnedagactiviteiten zitten.
Die mogelijkheid hebben we, omdat vanaf dit jaar het Henricusgebouw zijn dienst kan bewijzen als prachtige expositieruimte.

De grote zaal van het voormalige schoolgebouw dat dateert uit 1872 en door Stichting Veers Erfgoed en vele vrijwilligers met subsidie van de provincie in oude glorie is hersteld, zal speciaal voor dit doel worden voorzien van grote tussenschotten die opgesteld zullen worden in het midden van de zaal.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om alle tekeningen en schilderijen zowel aan de tussenwanden als aan de zijwanden van het gebouw op te hangen, waardoor het mogelijk wordt alle werkstukken zonder storende neveneffecten in hun volle glorie te bewonderen.

Tevens is het dit jaar weer de bedoeling dat alle cursisten de gelegenheid krijgen om met maximaal twee schilderijen/tekeningen of beeldhouwwerken te laten zien wat men in zijn mars heeft.
Net als andere jaren wordt er ook een soort enquête gehouden onder de bezoekers. Middels een stemformulier, dat aan de ingang aan elke bezoeker zal worden uitgereikt, krijgt men de mogelijkheid om per categorie een keuze te maken wie volgens hem/haar het mooiste of het beste werkstuk heeft ingeleverd.

De deuren van het Henricusgebouw zullen op 30 april 2011 om 9.45uur worden opengesteld voor publiek waarna de tentoonstelling om 10.00 uur geopend zal worden door de wethouder van cultuur van de gemeente Geertruidenberg de heer Albert Smit.

De expositie wordt om 16.00 uur afgesloten door de voorzitter van de Handwijzer de heer Wim Mouw.
Hij zal dan ook de namen bekend maken van de winnaars die met hun tekening, schilderij en beeldhouwwerkstuk de meeste stemmen van de bezoekers hebben weten te bemachtigen. Daarna worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld hun werkstukken weer in veiligheid te brengen door ze op te halen.