Koninginnedagtentoonstelling 2012  

Koninginnedagtentoonstelling De Handwijzer weer succesvol verlopen

De jaarlijks terugkerende Koninginnedagexpositie van cursisten door creativiteitscentrum De Handwijzer, die dit jaar weer is gehouden in het Henricusgebouw, mag wederom een zeer groot succes worden genoemd.

De grote zaal van het voormalige schoolgebouw, dat dateert uit 1872 en door Stichting Veers Erfgoed en vele vrijwilligers met subsidie van de provincie in oude glorie is hersteld, was speciaal voor dit doel omgebouwd tot een prachtige expositieruimte.
Grote tussenschotten, opgesteld in het midden van de zaal, op het podium en op het bordes, zorgden voor een zeer overzichtelijke tentoonstelling, waardoor ieder kunststuk goed tot zijn recht kon komen.

De organisatie had er deze keer voor gekozen om zo veel mogelijk alle verschillende categorieën bij elkaar te hangen of te zetten.
Daardoor waren alle schilderijen in de grote zaal te bewonderen.
Alle tekeningen kwamen in de ruimte op het bordes volledig tot hun recht terwijl de kinderen het hele podium tot hun beschikking hadden om om hun werkstukken te laten bewonderen.
Voor de beeldhouwwerkstukken was dit jaar een speciale plaats in het midden van het podium vrijgemaakt. Deze centrale plaats zorgde ervoor dat de kunststukken van alle kanten konden worden bewonderd.

Nieuw op de tentoonstelling en eyecatcher was een fotoreportage gemaakt door cursist Willem Valkenburg. Hij had een impressie gemaakt van alle cursussen die gegeven worden door creativiteitscentrum De Handwijzer. Deze fotoreportage was vanuit alle hoeken van de tentoonstelling goed te volgen en kreeg veel lof toegezwaaid.

Ook nieuw en gigantisch succes was de workshop speksteen. Deze workshop was speciaal opgezet en bedoeld om kinderen kennis te laten maken met speksteenbewerking.
Van kleine stukjes speksteen liet men de kinderen een hanger of een ander sieraad maken.

Ook dit jaar kon er weer gestemd worden per categorie. Het stemformulier, dat aan de ingang aan elke bezoeker werd uitgereikt, werd voor het grootste gedeelte ingevuld weer ingeleverd.
Aan de hand van deze stembiljetten kon de organisatie ook een goed beeld krijgen over de bezoekersaantallen. Men schat dat de tentoonstelling dit jaar meer dan 850 toeschouwers heeft mogen begroeten. Hier zal ongetwijfeld ook het mooie weer aan mee gewerkt hebben.

Voordat de prijsuitreiking plaats vond maakte voorzitter Kees van Kaam van de gelegenheid gebruik om namens de docenten en het betuur Ine Put in het zonnetje te zetten. Zij is meer dan 20 jaar cursuscoördinator geweest en heeft besloten om het stokje over te geven aan Ad Wensink.

De winnaars zijn:
Jeugd t/m 12 jaar : Jard Staal
Jeugd vanaf 13 jaar : Sanne Vigh
Schilderen : Dick Bakker
Tekenen : Ad Kuyte
Beeldhouwen : Corrie Philipse