Koningsdagexpositie 2015  

Koningsdag expositie 2015 van De Handwijzer mag een traditie worden genoemd


De jaarlijks terugkerende Koningsdagexpositie van kunstwerken van cursisten van Creativiteitscentrum De Handwijzer in het Henricusgebouw wederom een groot succes worden genoemd.
Nadat de voorzitter van De Handwijzer in een korte toespraak de aanwezigen had verwelkomd en een beknopt overzicht had gegeven van wat er allemaal te zien was dit jaar, verrichtte wethouder Jan van Lith omstreeks 10:00 uur onder grote belangstelling de officiële opening van dit inmiddels traditionele evenement.
Duidelijk is dat de gemeente en De Handwijzer onomstotelijk met elkaar zijn verbonden en dat het Creativiteitscentrum een duidelijke meerwaarde heeft voor onze lokale samenleving.

Het prachtig gerestaureerde voormalige schoolgebouw, dat dateert uit 1872, was speciaal voor dit doel omgebouwd tot een sfeervolle expositieruimte.
Alle tekeningen en schilderijen waren in de zaal tentoongesteld. De werkstukken van de jeugd konden op het podium worden bewonderd. Ook de beeldhouwstukken kwamen op het podium goed tot hun recht terwijl voor de glas-in-lood werkstukken een mooi plekje bij de ramen was vrijgemaakt.
De keramiek werkstukken kwamen in de ruimte boven goed tot hun recht.

Verder had de organisatie gezorgd voor een doorlopende diapresentatie, dat een goede indruk gaf van de activiteiten van alle cursisten in het afgelopen cursusjaar.

Tot de sluiting om ca. 16:00 uur was er een constante toeloop van kunstliefhebbers, cursisten, familieleden en overige belangstellenden.
De organisatie schat dat er uiteindelijk tussen de 700 en 750 bezoekers de expositie hebben bezocht, een opkomst om trots op te zijn!

In het slotwoord bedankte de voorzitter iedereen die heeft meegewerkt aan het slagen van deze succesvolle expositie. Het bestuur hoopt dat door deze bijzondere tentoonstelling veel mensen zijn geïnspireerd om ook hun creativiteit ten uitvoer te brengen en zich als cursist op te geven bij De Handwijzer. Verder sprak de voorzitter de wens uit alle cursisten in het nieuwe seizoen, dat in september weer van start gaat, weer uitgerust en in goede gezondheid terug te zien.

Na het slotwoord van de voorzitter werd het bestuur aangenaam verrast door mevrouw Siemerink, die namens de Rabobank een cheque van de Rabo Club Actie kwam overhandigen. De voorzitter bedankte de Rabobank voor het ontvangen geldbedrag, dat zal worden besteed aan de aanschaf van materiaal voor de jeugdafdeling.

Bestuur Stichting De Handwijzer