de Handwijzer

Algemene voorwaarden

Aanmelding cursus

Na invullen aanmeldingsformulier en acceptatie algemene voorwaarden wordt de aanmelding rechtsgeldig. U gaat een overeenkomst aan voor de volledige cursus, van september tot en met april. Tussentijdse plaatsing is in overleg mogelijk.

 

Bij tussentijdse plaatsing betaalt u naar rato.

Betalingsvoorwaarden

Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus aanvaardt u de verplichting de cursuskosten te voldoen. Bij de aanmelding dient u tevens het machtigingsformulier in te vullen. Het volledig ingevulde formulier kunt u printen en vervolgens ondertekenen en tezamen met het aanmeldingsformulier inleveren.

Het bedrag voor de cursus schilderen, tekenen en beeldhouwen wordt door ons in 2 gedeelten afgeschreven, te weten 50% bij aanvang cursus in september en 50% begin januari.
 Het bedrag voor de cursus bloemschikken en tuindecoratie wordt in één keer afgeschreven bij aanvang cursus in september.

Het bedrag voor de cursus jeugd tekenen/schilderen wordt eveneens in één keer afgeschreven bij aanvang cursus in september. 

Opzegging

Wilt u uw cursus bij De Handwijzer beëindigen dan dient u dit voor 1 september of 1 januari schriftelijk door te geven aan de cursuscoördinator. Hij zorgt er vervolgens voor dat uw machtiging uit het systeem wordt verwijderd.
Verhindering van docent
Indien een docent is verhinderd, zorgt het bestuur voor een gelijkwaardige vervanging.

Annulering

Na inlevering aanmeldingsformulier en machtiging kunt u zich schriftelijk afmelden tot 3 weken voor aanvang cursus.

Indien u zich niet tijdig afmeldt, wordt het eerste deel van de cursus alsnog afgeschreven. Restitutie wordt niet verleend.

Wordt het minimum aantal deelnemers voor een cursus niet gehaald dan wordt het cursusgeld binnen 4 weken teruggestort

Bij tussentijdse opzegging of onderbreking kan geen restitutie van de cursusgelden plaatsvinden.

Verhindering van docent

Indien een docent is verhinderd, zorgt het bestuur voor een gelijkwaardige vervanging.

Algemeen

In het geval waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Creativiteitscentrum De Handwijzer.
Namens het Bestuur: Voorzitter: W. Quirijnen&

Contact

Vul het onderstaande contactformulier zo compleet mogelijk en wij beantwoorden uw bericht zo snel mogelijk.

de Handwijzer

Stichting de Handwijzer

Cursuslocatie
Schoolpad 2a
4941 GH Raamsdonksveer